fbpx

Kursi esošajiem un topošajiem datorikas skolotājiem!

Sadarbībā ar Valsts Izglītības centru aicinām datorikas skolotājus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai “Mācīšanās lietpratībai datorikā 4.-6.klasē ”. Programmas mērķis ir palīdzēt datorikas pedagogiem sagatavoties kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanā. Kursa laikā skolotāji apgūs dažādu pārlūkprogrammu iespējas, nostiprinās zināšanas zināmās lietojumprogrammās, kā arī iepazīs dažādas vizuālās programmēšanas vides.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 4.-6.klašu datorikas skolotāji
Programmas ilgums: 36 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits: 4 grupas, katrā 20 dalībnieki
Norise: Nodarbības klātienē un attālināti
Dalība programmā bez maksas

Vairāk informācijas skatīt: šeit

Pieteikuma anketa: šeit

Programmēšanas uzdevumi mācīšanai attālināti

Lai atbalstītu pedagogus mācību procesa organizēšanai attālināti, līdz 14.aprīlim piedāvājam izglītības iestādēm bezmaksas piekļuvi mūsu tiešsaistes mācību saturam, lai skolēni varētu apgūt programmēšanas pamatus attālināti. Learn IT piedāvājumā interaktīvas nodarbības vizuālās programmēšanas valodā Scratch, mājas lapu veidošanā un JavaScript programmēšanas valodā.

Pedagogiem un skolēniem nodrošināsim piekļuvi 22 nodarbību plāniem, teorijai un video instrukcijām.

Lai saņemtu piekļuvi mācību videi jau šobrīd, rakstiet: linda@learnit.lv

Karjeras izglītības darbnīcas

Īstenojam izbraukuma darbnīcas Latvijas skolās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Darbnīcas piemērotas skolēniem vecumā no 2.-12.klasei, lai iepazītu karjeras iespējas programmēšanas, elektronikas, kā arī 3D modelēšanas un drukas jomā. Nodarbības laikā skolēni gūst teorētisku priekšstatu par darba uzdevumiem, nepieciešamajām prasmēm izvēlētajā profesijā un nozari kopumā, kā arī veic praktiskus uzdevumus konkrētajā jomā.

Darbnīcas ilgums: sākot no 45 min
Dalībnieku skaits grupā: līdz 16
Tehniskais nodrošinājums no skolas puses: aprīkota datorklase
Mēs nodrošinām: micro:bit vai Arduino mikrokontrolierus vai 3D printeri atkarībā no izvēlētās darbnīcu tēmas
Vairāk informācijas par katru no darbnīcām: šeit

Interešu izglītības programmas

“Tehnoloģiju gada” un ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros īstenojam interešu izglītības programmas un tematiskas nometnes Latvijas skolās un pašvaldībās.

Esam izstrādājuši dažādas tehnoloģiju izglītības programmas skolēniem vecumā no 1.-9.klasei, kurās izglītojamie ar praktisku uzdevumu palīdzību uzlabojo kompetences un mācību sasniegumus tehnoloģiju, datorikas un programmēšanas jomā.

Interešu izglītības programmas intensitāte un nodarbību ilgums tiek pielāgots pēc izglītības iestādes vai pašvaldības vēlmēm.

Pedagogu profesionālas pilnveides kursi

Aicinām vispārizglītojošu skolu pedagogus pilnveidot savas prasmes un zināšanas tehnoloģiju jomā, apgūstot profesionālās pilnveides A programmas kursus.

Organizējam apmācības par Scratch programmēšanas valodu (ievadkurss vai padziļinātais kurss), JavaScript programmēšanas valodu, Lego Mindstorms robotiku, kā arī 3D modelēšanu un druku. Apmācības vada pieredzējuši Learn IT pasniedzēji, kas strādājuši kā informātikas, datorikas un programmēšanas skolotāji vispārizglītojošās skolās un IT interešu izglītības programmās.

Mācību kursa ilgums: 16 akadēmiskās stundas katrs
Vairāk informācijas par katru no programmām: šeit
Pieteikuma anketa: šeit