fbpx

Learn IT programmēšanas nodarbību materiāli skolām

Latvijā vairāk kā 1000 skolēni datoriku apgūst izmantojot Learn IT mācību materiālus.

 Materiāli pieejami šādām tēmām:

 • SCRATCH
 • HTML UN CSS
 • JAVA SCRIPT
 • 3D MODELĒŠANA

Katrā tēmā skolotāji iegūs 5-7 pilnībā sagatavotas 80 minūšu nodarbības ar videopamācībām, uzdevumiem, dažādiem mācību projektiem, koda piemēriem un izaicinājumiem skolēniem. Nodarbības ir izstrādājuši pieredzējuši un zinoši skolotāji, kas programmēšanu bērniem māca no 2.-9. klasei. Materiāli būs lielisks palīgs darbam attālināti! Maksa par vienas tēmas mācību materiālu abonēšanu ir 30 EUR gadā. Raksti mums, lai saņemtu savu demo versiju un uz nedēļu izmēģinātu materiālus.

Learn IT un VISC apmācības datorikas skolotājiem

Šī gada vasarā kopā ar Valsts izglītības satura centru īstenosim bezmaksas pedagogu profesionālās pilnveides kursus 3. – 6. un 7. – 9. klašu datorikas skolotājiem divās programmās.

Kursa tēmas 3.-6. klašu pedagogiem:

 • Jēgpilna un efektīva interneta lietošana;
 • Attēlu un video apstrāde;
 • Teksta un prezentāciju lietotnes, izklājlapas;
 • Vizuālā programmēšana Scratch programmēšanas valodā.

Kursa tēmas 7.-9. klašu pedagogiem:

 • Tiešsaistes kopstrādes rīki;
 • Izklājlapas, datu un informācijas viualizēšana;
 • Statiskas mājaslapas izstrāde HTML un CSS programmēšanas valodās;
 • JavaScript tekstuālās programmēšanas valoda.

Kursa laikā apgūsim ne tikai programmēšanas pamatus, bet gūsim plašāku skatījumu uz datorikas programmu kopumā. Skolotājiem, kuri pie mums jau apmeklējuši apmācības programmēšanā, piedāvājam apgūt atbilstošo valodu padziļinātākā līmenī. Mācību kursa ilgums: 36 akadēmiskās stundas
Vairāk informācijas par katru no programmām: šeit
Pieteikuma anketa: šeit

Profesionālās pilnveides kursi Datorikā, Dizainā un Tehnoloģijās!

Izglītības uzņēmums Learn IT aicina vispārizglītojošo skolu pedagogus pieteikties profesionālās pilnveides kursiem Datorikas priekšmeta mācīšanai attālināti. Apmācības pieejamas šādās programmās:

 • VIZUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA AR SCRATCH
 • MĀJASLAPU IZVEIDE AR HTML UN CSS
 • TEKSTUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA AR JAVA SCRIPT
 • 3D MODELĒŠANA AR TINKERCAD

Kursu laikā skolotāji iegūs praktiskas zināšanas IT jomā, metodiku programmēšanā, darbam klātienē un attālināti, kā arī saņems piekļuvi Learn IT mācību materiāliem. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 4.-12.klašu datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotāji
Programmas ilgums: 12 akadēmiskās stundas
Dalībnieku skaits: grupā 10-16 skolotāji
Vairāk informācijas skatīt: šeit Detalizētas programmas: šeit Pieteikuma anketa: šeit

Karjeras izglītības darbnīcas

Īstenojam izbraukuma darbnīcas Latvijas skolās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Darbnīcas piemērotas skolēniem vecumā no 2.-12.klasei, lai iepazītu karjeras iespējas programmēšanas, elektronikas, kā arī 3D modelēšanas un drukas jomā. Nodarbības laikā skolēni gūst teorētisku priekšstatu par darba uzdevumiem, nepieciešamajām prasmēm izvēlētajā profesijā un nozari kopumā, kā arī veic praktiskus uzdevumus konkrētajā jomā.

Darbnīcas ilgums: sākot no 45 min
Dalībnieku skaits grupā: līdz 16
Tehniskais nodrošinājums no skolas puses: aprīkota datorklase
Mēs nodrošinām: micro:bit vai Arduino mikrokontrolierus vai 3D printeri atkarībā no izvēlētās darbnīcu tēmas
Vairāk informācijas par katru no darbnīcām: šeit

Interešu izglītības programmas

“Tehnoloģiju gada” un ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros īstenojam interešu izglītības programmas un tematiskas nometnes Latvijas skolās un pašvaldībās. Esam izstrādājuši dažādas tehnoloģiju izglītības programmas skolēniem vecumā no 1.-9.klasei, kurās izglītojamie ar praktisku uzdevumu palīdzību uzlabojo kompetences un mācību sasniegumus tehnoloģiju, datorikas un programmēšanas jomā. Interešu izglītības programmas intensitāte un nodarbību ilgums tiek pielāgots pēc izglītības iestādes vai pašvaldības vēlmēm.