Kategorijā paredzēts ievietot kursi skolām, programmēšanas apguvei attālināti.

3D modelēšana

3D modelēšana

3D modelēšana ar Tinkercad

Vizuālā programmēšana datorikā

Vizuālā programmēšana datorikā

Vizuālās programmēšanas uzdevumi Scratch vidē

Mājaslapu izveide datorikā

Mājaslapu izveide datorikā

Mājaslapu izveide ar HTML un CSS

JavaScript datorikā

JavaScript datorikā

Tekstuālā programmēšana ar JavaScript